(เพิ่มเติม) ตลท.รับหลักทรัพย์ SVT เข้า SET เทรดวันแรก 5 ต.ค.หมวดพาณิชย์

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 4, 2021 13:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SVT" ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

SVT เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING" โดยจำหน่ายสินค้า ต่างๆ ทั้งเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวและขนมปังเบเกอรี่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่ ติดตั้งให้บริการจำนวน 13,884 เครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 26 จังหวัด โดยสัดส่วนของทำเลที่ตั้งประมาณ 70% อยู่ในพื้นที่โรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และอยุธยา

นอกจากนี้บริษัทมีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้บริการพื้นที่โฆษณาบนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมไปถึงการที่บริษัทมีโรงงาน ปรับปรุงสภาพและประกอบเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันด้านราคาต้นทุนของตู้เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าตามความต้องการ

SVT มีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน 200 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 22-23 และ 27 กันยายน 2564 ในราคา หุ้นละ 2.54 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 508 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,778 ล้านบาท โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ SVT เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หุ้น SVT จะได้เข้าเป็นหลัก ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะติดตั้งให้บริการให้ครบ 20,000 เครื่อง ภายในปี 2566

อีกทั้งบริษัทได้ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเป็นตู้อัจฉริยะ หรือ ตู้ Smart ในการตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการใช้ระบบ cashless มากขึ้น โดยคาดว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นตู้ Smart ในสัดส่วน 75% ของจำนวนตู้ทั้งหมดภายในปี 2566

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 สาขาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตาม ลำดับ รวมถึงการขยายไปสู่ธุรกิจให้เช่าตู้และธุรกิจแฟรนไชส์อีกด้วย ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความแข็ง แกร่ง และคงความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงิน สำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่องกระแส เงินสด ผลการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

SVT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ บมจ.สหพัฒนพิบูล และบริษัทในเครือ ถือหุ้นรวม 44.02% และกลุ่มโชค วัฒนา ถือหุ้นรวม 23.08% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

หลักทรัพย์             			 : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SVT)
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			 : SVT
ตลาดรอง                	     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม             	     : บริการ
หมวดธุรกิจ               		 : พาณิชย์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน       			 : 05 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 05 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) 			 : 700,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)     			 : 700,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)          		 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)            		 : 700,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)           		 : 200,000,000
จัดสรรให้แก่              			 : ประชาชนทั่วไป จำนวน 180,000,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 20,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)            		 : 2.54
วันที่เสนอขาย IPO            			 : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ              			 : จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้

เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING "


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ