(เพิ่มเติม) ตลท.รับหุ้น WFX เข้าเทรด 23 ธ.ค.กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 22, 2021 12:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย ว่า ตลท.ต้อนรับ บมจ. เวิลด์เฟล็กซ์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค หมวดแฟชั่น โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "WFX" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564

WFX ประกอบธุรกิจผลิตเส้นด้ายยางยืด 2 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง และเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิ โคน โดยจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 7 ตราสินค้า ได้แก่ WORLD FLEX, THAITEX, QUALIFLEX, LT RUBBER, CHANGTHAI, PEGASUS (Blue), PEGASUS (China) กำลังการผลิตจริงของเส้น ด้ายยางยืดทุกขนาดรวมกันประมาณ 36,000 ตันต่อปี ภายใต้แนวคิด "A Manufacturer of High Quality Natural Rubber Thread" ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก จากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นอันดับ 1 ของโลก และมีน้ำยาง คุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพออย่างสม่ำเสมอ

WFX มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 464.20 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 322.20 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 9-17 ธันวาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 7.20 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 1,022.40 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,342.24 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายชวลิต ติยาเดชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WFX เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี WFX มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเส้นด้ายยางยืดชั้นนำของโลก นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในระดับสากลที่สามารถรองรับความต้องการ ของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม และให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด

โดยบริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถด้วยโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืดมูลค่าการลงทุน 740 ล้าน บาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของบริษัทฯ จากปีละ 47,160 ตัน เป็น 61,000 ตันในปี 2566 นอกจากนี้ WFX ยังมุ่งเน้นการดำเนิน ธุรกิจที่ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

WFX มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) ถือหุ้น 66.35%

WFX มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

รับหลักทรัพย์             			 : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท            		        : บมจ. เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			 : WFX
ตลาดรอง                       : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม             		 : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ               		 : แฟชั่น
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน       			 : 23 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 23 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) 			 : 464,200,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)     			 : 464,200,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)          		 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)            		 : 464,200,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)           		 : 142,000,000
จัดสรรให้แก่              			 : ประชาชนทั่วไป จำนวน 121,310,051 หุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB)

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive right) จำนวน

8,789,949 หุ้น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน

11,900,000 หุ้น

ราคา IPO (บาท)            		 : 7.20
วันที่เสนอขาย IPO            			 : วันที่ 09 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ