(เพิ่มเติม) ตลท.รับหุ้น NV เริ่มเทรด 24 ธ.ค.กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 23, 2021 13:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย ว่า ตลท.ต้อนรับ บมจ. โนวา ออร์แกนิค เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "NV" ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

NV ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับความนิยมและ รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ LIVNEST DONUTT และ Q-Tin จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทางโดยมีการจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ที่บริษัทได้ ดำเนินการและพัฒนาขึ้นเองเป็นช่องทางหลัก และช่องทางอื่นๆ เช่น ร้านค้าสมัยใหม่ และโฮมช้อปปิ้ง รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษาและรับ จ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจรโดยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและหลากหลายอย่างต่อ เนื่อง

NV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 1,035 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ รับประกันการจำหน่าย

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NV เปิดเผยว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ สุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีแผนที่ จะลงทุนเพื่อขยายโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ปรับปรุงโรงงานเดิมพื่อการผลิตสินค้าประเภทสมุนไพรและโรงงานสกัดสารสำคัญ และลง ทุนในอาคารสำนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายทางโทรศัพท์ (Telesales) ที่เป็นช่องทางหลัก รวมทั้งนำเสนอและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ NV และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงด้วย ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงง่ายหลากหลายและครอบคลุม

NV มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวจันทร์จุฑามาศ ถือหุ้น 69.27%

NV มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภาย หลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

รับหลักทรัพย์                         : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                           : บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (NV)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                        : NV
ตลาดรอง                          : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                        : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ                          : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                   : 24 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                      : 24 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)             : 600,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                : 600,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                     : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                      : 300,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                      : 150,000,000
จัดสรรให้แก่                         : ประชาชนทั่วไป จำนวน 150,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 6.90
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 15 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ