IFEC เผยบ.ย่อยชนะประมูล "ดาราเทวี" มูลค่า 2.01 พันลบ.จากการขายทอดตลาด

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 17, 2022 10:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกรณีฉุกเฉินได้อนุมัติให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทรมอล พาวเวอร์ (ITHERMAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ IFEC ถือหุ้น 99.99% เข้าซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด ได้แก่ ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด (DDVH) และ บริษัท เอ.พี.เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (APK) จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี ซึ่งเป็นการประมูลซื้อทรัพย์ตามกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย โดย ITHERMAL เป็นผู้ชนะประมูลดังกล่าว ในราคา 2,012,620,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าประมูลในวันที่ 24 ธ.ค.64 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ ITHERMAL ตกลงให้บริษัท ดาราแลนด์ จำกัด นำเงินจำนวน 110 ล้านเพื่อวางเงินมัดจำในการประมูลเข้าซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดดังกล่าว โดยผู้บริหารของ ดาราแลนด์ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะกู้ยืมเงินจากนายทวิช เตชะนาวากุล ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ IFEC ในสัดส่วน 11.80%

แต่เนื่องจาก ดาราแลนด์ ตกลงว่า หาก ITHERMAL มีความเสียหายจากการถูกริบเงินมัดจำ และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการวางเงินมัดจำ เพื่อเข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดดังกล่าวแล้ว ITHERMAL ไม่ต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนให้กับ ดาราแลนด์ และไม่มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระด้วย

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 ITHERMAL ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ IFEC ให้เข้าทำสัญญากับเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดีตามที่ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้นั้นอาจมาจากผู้ร่วมทุน หรือผู้ร่วมอาจจัดหาผู้ร่วมทุนอื่นหรือขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งผู้ร่วมทุนจะเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้โครงการและจะเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับ ITHERMAL เพื่อนำเงินมาชำระค่าซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดส่วนที่เหลือต่อไป โดยจะเจรจาข้อตกลงและเข้าทำสัญญาร่วมทุนภายใน 30 วัน นับจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะตกลงและเข้าทำสัญญาร่วมทุนแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65


แท็ก ดาราเทวี   (IFEC)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ