SE-NWR ไฟเขียว บ.ร่วมทุน "ยูทิลิตี้บิสิเนส อัลลายแอนซ์" ขาย IPO-เข้า SET

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 24, 2022 18:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) และ บมจ.สยามอีสต์โซลูชั่น (SE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแผนการนำหุ้นของ บมจ.ยูทิลิตี้บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ NWR กับ SE ในสัดส่วน 60:40 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็น 28.33% ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน

แบ่งสัดส่วนออกเป็นดังนี้

1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 144.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็น 85% ของจำนวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทไม่เกิน 21% ของจำนวนหุ้น IPO

2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จ นวนไม่เกิน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ UBA จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปใช้ในการขยายธุรกิจของ UBA ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

โดย NWR จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วม จากเดิมทีมีสถานะเป็นบริษัทยอย ซึ่ง NWR จะถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ตำกว่า 43% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ UBA ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO ส่วน SE จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ซึ่ง SE จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ไม่ต่ำกว่า 28.67% ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน

ปัจจุบัน UBA มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 215 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 430 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน UBA จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ