PTT แต่งตั้ง ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday April 10, 2022 15:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปตท (PTT) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 มีมติเลือกต้ง ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ

และอนุมติแต่งต้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

 • คณะกรรมการสรรหา
      นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ (แต่งต้งใหม่)
      นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
      นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
      พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
      นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
      นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร* กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งต้งใหม่)
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
      นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง)
      รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
      นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งต้งใหม่)
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
      ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
      นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
      รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

โดยมีผลต้งแต่วันที่ 8เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นกรณีคุณชาญศิลป์ ฯ ให้มีผลต้งแต่14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ