SCC เผย เอสซีจี เคมิคอลส์ ยื่นไฟลิ่งเตรียมขาย IPO ไม่เกิน 3,854.68 ล้านหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 27, 2022 18:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วในวันนี้

SCGC คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) อาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก SCGC ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment)) โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.2% ของทุนชำระแล้วของ SCGC ภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-Emptive Right)

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้ว SCC จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

เบื้องต้น SCGC มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจซึ่งรวมถึงการขยายกำลังการผลิตหรือการพัฒนาศักยภาพของ SCGC และบริษัทย่อยของ SCGC (Organic) การจัดตั้งบริษัท การเข้าซื้อกิจการ รวมถึงทรัพย์สินอื่น (Inorganic) และ/หรือการลงทุนเพื่อบำรุงรักษา (Maintenance), ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับบริษัทฯ และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ SCGC เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การทำการตลาด และการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่าง ๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โมโนเมอร์ต้นน้ำ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ปลายน้ำ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องของปิโตเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสำเร็จรูป

โดย SCGC มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชั้นนำอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี (Petrochemical Complex) ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งแรกของปี 66

ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 SCGC มีกำลังการผลิตรวม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ (Olefins) ผลิตภัณฑ์พอลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) และเม็ดพีวีซีที่ 6.9 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ตามข้อมูลการวิเคราะห์ของ Nexant Energy & Chemicals Advisory (NexantECA) SCGC เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเอทิลีน (PE) พอลิโพรพิลีน (PP) และพีวีซี (PVC) รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในด้านกำลังการผลิตติดตั้ง (Nameplate Capacity) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในปี 64

ในปี 64 SCGC มีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท หรือประมาณ 45% ของรายได้จากการขายรวมของ SCC และมีสินทรัพย์รวม 377,174 ล้านบาท หรือประมาณ 43.8% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ