SST ขายสินทรัพย์ 190 ลบ.เข้ากองทรัสต์ SSTRT ก่อนเช่ากลับ-จองซื้อหน่วยเพิ่ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 16, 2022 09:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย (SST) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 6/2565 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ได้มีมติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) สำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ SSTRT , การเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ SSTRT และ การจองซื้อหน่วยทรัสต์ใหม่ที่จะออกและเสนอขายของกองทรัสต์ SSTRT

SST จะจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทให้แก่กองทรัสต์ SSTRT ได้แก่ ที่ดินจำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 68.9 ตารางวา และอาคารคลังเอกสาร 4 หลัง พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนควบงานระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคาร โดยตั้งอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาไม่เกิน 190 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

ภายหลังจากนั้น บริษัทจะเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจการการคลังเก็บเอกสาร ตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการทรัพย์ศรีไทยและสัญญาเช่างานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์โครงการทรัพย์ศรีไทย มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับตั้งแต่ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ให้แก่กองทรัสต์ SSTRT และมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีกคราวละ 3 ปี รวมค่าเช่า 181 ล้านบาท โดยมีเงินมัดจำปีแรก 8.75 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 189.75 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยจะจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่และเสนอขายในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ SSTRT ทั้งในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วนทรัสต์และส่วนที่จัดสรรเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัท และ /หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมที่อยู่ปัจจุบันแล้วจะเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 15% ของจำนวนหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ SSTRT อย่างไรก็ดี บริษัทอาจใช้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ในสัดส่วนรวมที่ทำให้บริษัทถือหน่วยทรัสต์ SSTRT ไม่เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยใช้กระแสเงินสดของบริษัท เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ มูลค่าการจองซื้อหน่วยทรัสต์สุดท้ายของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์สุดท้ายที่บริษัทจะเข้าลงทุนในกองทรัสต์ SSTRT


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ