EASTW ทุ่มกว่า 1 พันลบ.พัฒนาระบบท่อส่งน้ำมาบตาพุด-สัตหีบ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 10, 2022 15:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบท่อมาบตาพุด-สัตหีบ 2 รายการ รวมมูลค่า 1,151,834,111.40 บาท ได้แก่

1) งานก่อสร้างระบบท่อมาบตาพุด-สัตหีบ มูลค่า 1,089,000,000 บาท โดยว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอเอ็น ซึ่งประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง และบริษัท นทีพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทั้งนี้ งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำมาบตาพุด - สัตหีบ บริษัทได้กำหนดราคากลางโดยคำนวณจากการประมาณการค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน เครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำความยาว 25.90 กิโลเมตร รวมทั้งดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัทได้เชิญชวนผู้มีสิทธิเสนอราคา (AVL) ให้ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยผู้รับจ้างรายที่บริษัทจัดจ้างดังกล่าวเป็นผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

2) การจัดหาที่ดินก่อสร้างระบบท่อมาบตาพุด-สัตหีบ มูลค่า 62,834,111.40 บาท จากนายเสถียร รัชพงษ์ไทย และนายบำเพ็ญ รัชพงษ์ไทย โดยราคาที่ดินเป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอ้างอิงจากราคาซื้อขาย โดยบริษัทคัดเลือกที่ดินไม่น้อยกว่า 3 แปลง พิจารณาประกอบกับราคาที่ดิน ระยะทางและค่าก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ โครงการก่อสร้างระบบท่อมาบตาพุด - สัตหีบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสร้างเสถียรภาพการดำเนินการกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทสามารถจ่ายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ