(เพิ่มเติม) mai รับหุ้น UBA เข้าเทรด 7 ธ.ค. กลุ่มบริการ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 6, 2022 11:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "UBA" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

UBA เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำใน การให้บริการด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศไทย โดยให้บริการครอบคลุมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา ภายใต้ 2 ประเภทบริการหลัก ได้แก่ การให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ และการให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา

ปัจจุบัน UBA เป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้ รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โครงการ มูลค่า รวมกว่า 4,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,200 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้การให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา : การให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ประมาณ 87 : 13 และ เป็นสัดส่วนรายได้จากภาคราชการ : เอกชนประมาณ 84 : 16

UBA มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 430 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ NWR และ SE (Pre-emptive Rights) 25.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 114.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการ คุณของบริษัท 19.8 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 10.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 289 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,020 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 15.73 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่า กับ 64.83 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ในการรับงานบริหารจัดการน้ำทั้งในโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ เข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงาน ในหลายรูปแบบให้กับลูกค้าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับสากล ทั้ง ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพในการให้บริการ และได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้คืนเงินกู้สถาบันการเงิน ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุง เครื่องจักร วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

UBA มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ ถือหุ้น 43% และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น ถือหุ้น 28.67% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงิน สำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี

รับหลักทรัพย์                           : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                            : บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                          : UBA
ตลาดรอง                            : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                         : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                     : 07 ธ.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 07 ธ.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)              : 600,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                  : 600,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                      : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                        : 300,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                       : 170,000,000
จัดสรรให้แก่                           : ประชาชนทั่วไป จำนวน 134,300,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 10,200,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
(Pre-Emptive right) จำนวน 25,500,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                        : 1.70
วันที่เสนอขาย IPO                        : วันที่ 23 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565

UBA ให้บริการจัดการน้ำเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ "IOM") พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสนับ สนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ