SABUY-TKS ส่งหนังสือ AIT จัดประชุมผถห.จี้ถามเหตุผลตั้งบอร์ดเพิ่ม-ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 13, 2023 12:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือถึงขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ลงนามโดยนายชูเกียรติ รุจนพรพจี พร้อมด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) และ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สอดคล้องกับการใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประเด็นที่สำคัญในหนังสือคือ ขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดวาระการประชุมและเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/66 ภายใน 45 วัน วาระที่จะให้พิจารณา ได้แก่ 1) ขอให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการที่ต้องแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็น 15 คน และ 2). ขอให้ชี้แจงและตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

AIT ระบุว่าบริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.คบ.(ว) 1/2561 เรื่อง คำแนะนำเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มเติม เรื่อง การปฎิบัติตามมาตรา 100แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัทข้อ 29 ต่อไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABUY กล่าวกับ "อินโฟเควสท์" ว่า การขอให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/66 ถือว่าเป็นไปตามสิทธิ เนื่องจากบริษัทฯ และ TKS ถือเป็นผู้ถือหุ้นใน AIT เพื่อต้องการทราบถึงการเพิ่มกรรมการ จาก 11 คน เป็น 15 คน ซึ่งเป็นวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 66 ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มองว่ามีจำนวนมากเกินไป เพราะ AIT เป็นบริษัทขนาดเล็ก จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะมีกรรมการถึง 15 คน

ขณะที่ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ก็จะเสนอให้ AIT ลดกรรมการลงจาก 15 คน เป็น 9 คนแทนด้วย

"เราต้องการถกในวาระการมีกรรมการ 15 คน ซึ่งเราไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งหากเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ๆ ก็ไม่ได้มีกรรมการมากเท่านี้ รวมถึง SABUY เองก็มีกรรมการแค่ 9 คนเท่านั้น" นายชูเกียรติ กล่าว

อีกทั้งบริษัทฯ ก็จะใช้โอกาสนี้ในการขอตรวจสอบรายงานการใช้เงินของ AIT ด้วย เนื่องจากเห็นว่าอาจมีการใช้เงินจำนวนมาก

ปัจจุบัน SABUY ถือหุ้น AIT อยู่ที่ 16.60% เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง ส่วน TKS ถือหุ้น 3.37%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ