SKY ทุ่ม 500 ลบ. เทคฯ SAMCO รุกธุรกิจรักษาความปลอดภัย-ทำความสะอาด

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 11, 2023 09:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สกาย ไอซีที (SKY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท เมทเธียร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด (SAMCO)

โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SAMCO จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 รายของ SAMCO รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SAMCO ทั้งนี้ เมทเธียร์จะชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดทั้งสิ้น 500,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด (SAMCO) ดำเนินธุรกิจให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ (1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด (2) บริการรักษาความปลอดภัย (3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ (4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย

ผู้ถือหุ้นเดิม SAMCO ได้แก่ 1. บริษัท ซัมมิท พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 37.89% 2 บริษัท ซินดิเคท จำกัด 33.92% 3 บริษัท เอ.ไอ.เอส.อะกริคัลเจอร์ จำกัด 28.19%

นอกจากนี้ SAMCO มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สยาม ดีพ เทค จำกัด ถือหุ้น 99.80% โดยสยามดีพเทคให้บริการออกแบบ ติดตั้ง งานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ให้กับลูกค้าองค์กร พร้อมสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพงานบริการของ SAMCO ด้านเทคโนโลยีพร้อมทั้งพัฒนา นวัตกรรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการสถานที่ และระบบบริหารจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย ชูจุดเด่น ดำเนินงานบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เข้าใจความต้องการของลูกค้า นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้บริการ 7 วัน 24 ชม.ใช้เทคโนโลยี AI สนับสนุนงานบริการ รักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าในระดับสูงสุด

บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ (1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด (2) บริการรักษา ความปลอดภัย (3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ (4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าลงทุนใน SAMCO จะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าลงทุนใน SAMCO บริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย ในการพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต

บริษัทฯ สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ SAMCO ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และสามารถต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการขนส่งเงินสด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด มีฐานลูกค้ามากกว่า 300 ราย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยหรือธุรกิจให้บริการทำความสะอาดของเมทเธียร์ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ ได้มีผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ในการลงทุนพัฒนาระบบสำหรับการให้บริการต่างๆ ในอนาคต

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKY กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการ SAMCO ครั้งนี้ เป็นไปตามโรดแมปที่บริษัทวางไว้ในการขยายฐานลูกค้าภาคเอกชนของสกาย กรุ๊ป ในกลุ่มธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการอาคาร (Facility Management) และบริการระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) เนื่องจาก SAMCO เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง มีกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคเอกชนชั้นนำมากกว่า 400 ราย อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เครือปูนซิเมนต์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SAMCO ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย งานธุรการ และงานดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการสร้างการเติบโตของสกาย กรุ๊ป

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/66 (ม.ค.-มี.ค. 66) ของสกาย กรุ๊ป สามารถทำรายได้รวม 820 ล้านบาท เติบโตขึ้น 75% (YoY%) และมีกำไรสุทธิ 83 ล้านบาท เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวประเทศไทย ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานขยายตัวตาม โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/66 บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างการรอส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 22,900 ล้านบาท และยังมีแผนปรับโครงสร้างยกระดับองค์กร และเปิดตัวบริษัทลูกเพื่อขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ