ไทยเอเชีย เปิดขายหุ้นกู้อายุ 2 ปีครึ่ง ดอกเบี้ย 6.9% ให้สถาบัน-รายใหญ่ 25-27 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 21, 2023 10:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1 ล้านหน่วย และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 2 แสนหน่วย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.2 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท กำหนดออกหุ้นกู้วันที่ 28 ก.ย.66 อัตราดอกเบี้ย 6.9% ต่อปี และมัอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BB+ แนวโน้มคงที่

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 20 ก.ย.66 และจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25- 27 ก.ย.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ