BTS ปาดขายหุ้น 15% ธุรกิจเมืองการบินอู่ตะเภาให้ BA เข้าถือเพิ่มเป็น 40%

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 18, 2024 18:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค.บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ยูทีบี จำกัด (ยูทีบี) บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารเมืองการบินในโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกจำนวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของยูทีบี ให้แก่ บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) ในราคาตามที่ตกลงกนั คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,613,013.70 บาท ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ถือหุ้นยูทีบีในสัดส่วนร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของยูทีบี ส่งผลให้ยูทีบีเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ