ข่าวอินโฟเควสท์
07:28 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT: สัญญาถั่วเหลือง-ข้าวโพดปิดบวกจากแรงซื้อเก็งกำไร   ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อคืนนี้ (22 พ.ค.) สัญญาถั่วเหลือ…
07:14 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:14 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 22 พ.ค.62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังน…
07:13 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:13 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย:…

(เพิ่มเติม)IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 11:04:43 น.
รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย           ชื่อกองทุนเปิด                                 ชื่อย่อ             ประเภทกองทุน  อายุโครงการ  ลงทุนขั้นต่ำ  ประมาณการ  บลจ.

(บาท)   ผลตอบแทน(%ต่อปี)

21-30 พ.ค.62        ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8              TCHLINK8         กองทุนผสม     3 ปี         500,000     -       ทิสโก้

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

21-29 พ.ค.62        กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์                 KFHTECH          หน่วยลงทุน     ไม่กำหนด       2,000     -       กรุงศรี

21-27 พ.ค.62        ธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30                 T-FixFIF6M30     ตราสารหนี้     6 เดือน        1,000   1.80%     ธนชาต

16-24 พ.ค.62        บีแคป โกลบอล เวลท์ 25                         BCAP-GW25        กองทุนผสม     ไม่กำหนด         500     -       บางกอกแคปปิตอล

16-24 พ.ค.62        บีแคป โกลบอล เวลท์ 10                         BCAP-GW10        กองทุนผสม     ไม่กำหนด         500     -       บางกอกแคปปิตอล

16-24 พ.ค.62        บีแคป โกลบอล เวลท์ 50                         BCAP-GW50        กองทุนผสม     ไม่กำหนด         500     -       บางกอกแคปปิตอล

16-24 พ.ค.62        บีแคป โกลบอล เวลท์ 75                         BCAP-GW75        กองทุนผสม     ไม่กำหนด         500     -       บางกอกแคปปิตอล

16-24 พ.ค.62        บีแคป โกลบอล เวลท์ 90                         BCAP-GW90        กองทุนผสม     ไม่กำหนด         500     -       บางกอกแคปปิตอล

16-22 พ.ค.62        ธนชาต SET50 สะสมมูลค่า                        T-SET50Acc       ตราสารทุน     ไม่กำหนด       1,000     -       ธนชาต

15-21 พ.ค.62        กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 236                 KTFF236          ตราสารหนี้     6 เดือน       10,000   1.80%     กรุงไทย

15-21 พ.ค.62        กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 239                 KTFF239          ตราสารหนี้     1 ปี          10,000   2.00%     กรุงไทย

14-21 พ.ค.62        บัวหลวงธนสารพลัส 16/19                        BP16/19          ตราสารหนี้     6 เดือน       10,000   1.70%     บัวหลวง

14-21 พ.ค.62        ธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M29                 T-FixFIF6M29     ตราสารหนี้     6 เดือน        1,000   1.80%     ธนชาต

14-21 พ.ค.62        ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN1              SCBFF1YN1        ตราสารหนี้     1 ปี          10,000   2.00%     ไทยพาณิชย์

14-21 พ.ค.62        ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF4              SCBFF3MF4        ตราสารหนี้     3 เดือน       10,000   1.60%     ไทยพาณิชย์

14-21 พ.ค.62        ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM9              SCBFF6MM9        ตราสารหนี้     6 เดือน       10,000   1.80%     ไทยพาณิชย์

14-17 พ.ค.62        เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BW              KFF3MBW          ตราสารหนี้     3 เดือน          500   1.60%     กสิกรไทย

14-17 พ.ค.62        เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GV              KFF6MGV          ตราสารหนี้     6 เดือน          500   1.80%     กสิกรไทย

14-17 พ.ค.62        เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GG                 KFF1YGG          ตราสารหนี้     1 ปี            500    2.00%     กสิกรไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง