IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 15, 2019 10:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย       ชื่อกองทุนเปิด                 ชื่อย่อ     ประเภทกองทุน   อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ   ประมาณการ  บลจ.
                                                      ครั้งแรก(บาท) ผลตอบแทน(%)
17-23 ก.ค.62    เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย     KEC2-UI     ตราสารหนี้     9 เดือน   1,000,000   2.40%   กสิกรไทย
15-23 ก.ค.62    เคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1           KTGF4Y1     ตราสารหนี้     4 ปี      1,000    -    กรุงไทย
15-23 ก.ค.62    กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 247          KTFF247     ตราสารหนี้     6 เดือน    10,000   1.60%   กรุงไทย
15-22 ก.ค.62    ไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์               SCBMILD     กองทุนผสม     ไม่กำหนด    1,000    -    ไทยพาณิชย์
15-22 ก.ค.62    ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก              SCBCLASSIC   กองทุนผสม     ไม่กำหนด    1,000    -    ไทยพาณิชย์
15-22 ก.ค.62    ไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่               SCBSPICY    กองทุนผสม     ไม่กำหนด    1,000    -    ไทยพาณิชย์
11-19 ก.ค.62    ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity       TMB-ES-GCORE  หน่วยลงทุน     ไม่กำหนด      1    -    ทหารไทย
9-19 ก.ค.62    เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน         K-HIT      ตราสารทุน     ไม่กำหนด     500    -    กสิกรไทย
9-15 ก.ค.62    ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG3        SCBFF3MG3    ตราสารหนี้     3 เดือน    10,000   1.50%   ไทยพาณิชย์
9-15 ก.ค.62    ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN8        SCBFF6MN8    ตราสารหนี้     6 เดือน    10,000   1.60%   ไทยพาณิชย์
9-15 ก.ค.62    ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN9        SCBFF1YN9    ตราสารหนี้     1 ปี      10,000   1.80%   ไทยพาณิชย์
9-15 ก.ค.62    ธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y33          T-FixFIF1Y33  ตราสารหนี้     1 ปี      1,000   1.80%   ธนชาต
9-15 ก.ค.62    เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CE        KFF3MCE     ตราสารหนี้     3 เดือน      500   1.50%   กสิกรไทย
9-15 ก.ค.62    เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HD        KFF6MHD     ตราสารหนี้     6 เดือน      500   1.60%   กสิกรไทย
9-15 ก.ค.62    เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GO          KFF1YGO     ตราสารหนี้     1 ปี       500   1.80%   กสิกรไทย
8-18 ก.ค.62    วรรณ ดีไลท์                   ONE-DELIGHT   กองทุนผสม     ไม่กำหนด    5,000    -    วรรณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ