IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 18, 2019 09:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย       ชื่อกองทุนเปิด                 ชื่อย่อ       ประเภทกองทุน   อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ   ประมาณการ  บลจ.
                                                       ครั้งแรก(บาท) ผลตอบแทน(%)
18-24 ก.ย. 62   กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 251          KTFF251       ตราสารหนี้    6 เดือน   10,000    1.40%   กรุงไทย
18-23 ก.ย. 62   ธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y36          T-FixFIF1Y36    ตราสารหนี้    1 ปี     1,000    1.55%   ธนชาต
17-23 ก.ย. 62   เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HK        KFF6MHK       ตราสารหนี้    6 เดือน     500    1.50%   กสิกรไทย
17-23 ก.ย. 62   เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GU          KFF1YGU       ตราสารหนี้    1 ปี      500    1.60%   กสิกรไทย
17-23 ก.ย. 62   ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO6        SCBFF6MO6      ตราสารหนี้    6 เดือน   10,000    1.50%   ไทยพาณิชย์
17-23 ก.ย. 62   ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  SCBCR1YD      กองทุนผสม    1 ปี    500,000     -    ไทยพาณิชย์
17-23 ก.ย. 62   ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA1     SCBASF1YA1     ตราสารหนี้    1 ปี    500,000    1.70%   ไทยพาณิชย์
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ