(เพิ่มเติม1) China Focus: "สี จิ้นผิง"เรียกร้องจนท.ระดับสูงเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงรุนแรง เพื่อรับรองเสถียรภาพศก.และสังคม

ข่าวเศรษฐกิจ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 10:12 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ประจำคณะกรรมการกลางพรรคฯ (Party School of the CPC Central Committee) โดยนายสีได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของจีนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่รุนแรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางสังคมของจีนจะมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายสี ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมการกลางการทหาร ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีและระดับภูมิภาคของจีนเข้าร่วมด้วย

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของ CPC ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกคณะกรรมการประจำฯ คนอื่นๆ ได้แก่ นายหลี่ ซานชู นายหวัง หยาง นายหวัง หูหนิง นายจ้าว เหลอจี และนายหาน เจิ้ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ นายสีได้วิเคราะห์และกล่าวถึงข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงที่รุนแรงในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเมือง อุดมการณ์ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม สภาพแวดล้อมภายนอก และการเสริมสร้างพรรค

นายสีได้เรียกร้องให้คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิวสต์และรัฐบาลในทุกระดับชั้น มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงของชาติแบบองค์รวม และดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆของคณะกรรมการกลางของ CPC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงทางการเมืองของจีน

นายสียังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเดินหน้ายกระดับบทบาทการเป็นกระแสหลักในการสื่อสารต่อสาธารณะและการชี้นำความคิดเห็นต่อสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างระบบการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการใช้ไซเบอร์สเปซตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีจีนได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการศึกษาที่ปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ทางการเมืองแก่เยาวชน สร้างความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในแนวทาง ทฤษฏี ระบบ และวัฒนธรรมแบบสังคมนิยม ตามลักษณะของจีน เพื่อดูแลคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในระบอบสังคมนิยม

นายสีกล่าวว่า เศรษฐกิจจีนโดยรวมแล้วยังคงอยู่ในภาวะที่ดี แม้ในช่วงที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนทั้งจากภายในและต่างประเทศ พร้อมระบุว่า การที่จีนจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพื่อผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างฝั่งอุปทานนั้น เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

นายสียังได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่สร้างความวิตกกังวลแม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยังคงใช้แนวทางแก้ไขด้วยการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตในทิศทางที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันก็ให้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงรุนแรงที่จะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยย้ำถึงความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและป้องกันความเสี่ยง

ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้กลไกระยะยาวเพื่อให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีและต่อเนื่อง

นายสีกล่าวว่า การวิเคราะห์ภาวะตลาดควรได้รับการยกระดับให้แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันก็ควรมีการประเมินผลกระทบของนโยบายใหม่ๆที่มีต่อตลาดการเงิน ส่วนการคาดการณ์ต่างๆก็ควรได้รับการชี้นำที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ก็ควรมีการยกระดับด้านการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและการประสานด้านกฎระเบียบ เพื่อแก้ไขความเสี่ยงต่างๆได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ นายสีเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้บริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเพื่อสร้างเสถียรภาพและสนับสนุนการจ้างงาน

นายสียังได้กล่าวถึงความจำเป็นในการใช้ความพยายามในการขจัด "ธุรกิจซอมบี้" ซึ่งเป็นความท้าทายที่จีนกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ เพื่อเร่งสะสางสิ่งที่คั่งค้างและปลดปล่อยทรัพยากรที่ถูกปิดกั้นเอาไว้ โดยควรนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อสร้างเสถียรภาพของการจ้างงาน ตลาดแรงงาน การค้าต่างประเทศ การลงทุนต่างประเทศ การลงทุนภายในประเทศ ตลอดจนการคาดการณ์ต่างๆ เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ในกรอบที่สมเหตุสมผล

นอกจากนี้ นายสีได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระบุว่า ควรมีการยกระดับประสิทธิภาพของระบบนวัตกรรม พร้อมกับเรียกร้องให้มีการสร้างความแข็งแกร่งของระบบและกลไกการนวัตกรรมที่เป็นอิสระ อีกทั้งเร่งสร้างห้องปฏิบัติการทดลองระดับชาติ ปรับโครงสร้างระบบห้องทดลองหลักของประเทศ ตลอดจนสร้างฐานและแพลตฟอร์มนวัตกรรมหลัก

ประธานาธิบดีจีนยังได้เรียกร้องให้มีการสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป พร้อมระบุว่า ควรมีการเร่งสร้างระบบการเตือนภัยและการติดตาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) การตัดต่อพันธุกรรม การวินิจฉัยทางการแพทย์ การขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดรน และหุ่นยนต์บริการ

ส่วนในการรักษาเสถียรภาพทางสังคมนั้น นายสีได้เรียกร้องให้เพิ่มความพยายามในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง การจ้างงาน การศึกษา ประกันสังคม การแพทย์และสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ความปลอดภัยสาธารณะ และการกำหนดกฎระเบียบระดับมหภาคในตลาดที่อยู่อาศัย เพื่อทำให้ประชาชนมีความรู้สึกเชื่อมั่น มีความสุข และปลอดภัยอย่างเต็มเปี่ยม

นายสีเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการที่แข็งแกร่งทั้งในด้านการปกป้องสิทธิของประชาชน และจัดการกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรม พร้อมกับกล่าวว่า การป้องกันและการกวาดล้างอาชญากรรมควรดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพ เมื่อจำเป็นต้องรับมือกับกรณีทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก

"การจัดการกับแก๊งอาชญากรรมควรดำเนินต่อไป" นายสีกล่าว พร้อมกับเรียกร้องให้มีการใช้นวัตกรรมและปรับปรุงการป้องกันอาชญากรรมและระบบการควบคุม เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมยังคงดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง

นายสีเรียกร้องให้มีการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสังคมให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพในการรักษาเสถียรภาพทางสังคมตั้งแต่รากฐาน

นายสีกล่าวว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้มงวดในการปกป้องผลประโยชน์ในต่างประเทศของจีน และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของโครงการ บุคลากร และองค์กรหลักๆในต่างประเทศ

นายสีได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างและปรับปรุงระบบการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโครงการ Belt and Road Initiative พร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการป้องกันอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนา รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในต่างประเทศให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อการปฏิรูป การพัฒนา และการสร้างเสถียรภาพของจีน

ทั้งนี้ นายสีได้กล่าวชื่นชมพรรคคอมมิวนิสต์ในการสร้างความคืบหน้าในด้านธรรมาภิบาลที่เข้มงวด นับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการพรรค CPC ครั้งที่ 18 พร้อมกับกล่าวเตือนถึงบททดสอบระยะยาวและความซับซ้อนที่ทางพรรคอาจจะต้องเผชิญในช่วงเวลาที่จีนมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การปฏิรูปและการเปิดกว้าง การผลักดันระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และการสร้างสภาพแวดล้อมในต่างประเทศในระยะยาว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ