พิธีเปิดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ

ข่าวต่างประเทศ Wednesday March 28, 2018 16:40 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีองคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้บริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมอยู่ในคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพขึ้น เพื่อฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง โดยความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สหรัฐอเมริกา ครบรอบ ๑๘๕ ปี ในปีนี้ด้วยเช่นกัน

ความสำเร็จในการจัดงานนิทรรศการเป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ (กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมพิธีการทูต และกรมสารนิเทศ) กรมราชเลขานุการในพระองค์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่กับฝ่ายสหรัฐฯ ในกระบวนการนำสิ่งของล้ำค่าจากสหรัฐฯ มาจัดแสดง การรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ทั้งนี้ สิ่งของจำนวน ๘๐ ชิ้นที่นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัตถุอันงดงามล้ำค่า โดยเฉพาะของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชของไทยแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันสมิธโซเนียน ห้องสมุดรัฐสภา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และจากหน่วยงานไทย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เอกสารและสิ่งของเหล่านี้มีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในช่วง ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา โดยสะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์และพระราชปรีชาญาณด้านการต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ในการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนจวบจนปัจจุบัน

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ