ข่าวอินโฟเควสท์
17:18 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 879.88 ลบ.(SET+MAI)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ (ลบ.…
17:17 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 874.80 ลบ.(SET)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ % มูลค่า…

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศพบหารือกับรองผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 13:37:45 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้พบหารือกับนางสาว Laura Lond?n รองผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) ณ อาคารสหประชาชาติ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) สมัยที่ ๗๔ ที่กรุงเทพฯ

ทั้งสองฝ่ายได้ทำพิธีแลกเปลี่ยนหนังสือ (Exchange of Notes) ซึ่งจะประกอบเป็นความตกลงจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UNFPA ที่กรุงเทพฯ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ UNFPA ในประเทศไทยและภูมิภาค และยังสอดคล้องกับนโยบายของไทยในการเป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในเอเชีย

นาง Londen และอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นพ้องกันถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ในสาขาที่ไทยมีประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

อนึ่ง UNFPA เป็นองค์กรภายใต้สหประชาชาติที่มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาแก้ปัญหาด้านประชากร โดยมีการดำเนินการหลักใน ๓ ด้าน คือ (๑) อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และอนามัยทางเพศ (๒) การพัฒนาด้านประชากร และ (๓) การสร้างกระบวนการและกลไกสนับสนุน ทั้งนี้ ปัจจุบัน UNFPA ให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง