ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการ

ข่าวราชการ กระทรวงการต่างประเทศ -- อังคารที่ 8 มกราคม 2551 07:37:33 น.
กรุงเทพ--8 ม.ค.-กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อจากนาย Ong Keng Yong ชาวสิงคโปร์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้  พิธีรับตำแหน่งฯ จัดขึ้น ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยมี ดร. N. Hassan Wirajuda รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนผู้แทนคณะทูตต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีฯ

โอกาสนี้ ดร. สุรินทร์ฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงรับตำแหน่งฯ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ให้คำมั่นร่วมกันที่จะพยายามดำเนินการเพื่อนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสันติภาพและความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมกับที่ประชาชนเหล่านี้ได้ฝากความหวังไว้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสืบสานวิสัยทัศน์และความหวังของรัฐบุรุษเหล่านี้

ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา วิสัยทัศน์และความหวังดังกล่าวข้างต้นยังคงความ สำคัญอยู่เป็นอย่างมาก  ดร. สุรินทร์ฯ ให้คำมั่นที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพและเอกภาพ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนของประชาชนและผู้กำหนดนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียน (ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ) ด้วย จึงจะสามารถทำให้วิสัยทัศน์และความหวังของผู้ก่อตั้งอาเซียนเป็นจริง

กฎบัตรอาเซียนเป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมเอกภาพและความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในการเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันในโลกปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ดร. สุรินทร์ฯ ได้ยกย่องการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการอาเซียนของนาย Ong Keng Yong ด้วย

อนึ่ง ดร. สุรินทร์ฯ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน (1 มกราคม 2551-31 ธันวาคม 2555) ก่อนหน้านี้ นายแผน วรรณเมธี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2527-15 กรกฎาคม 2529 ปัจจุบันนายแผนฯ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง