ข่าวอินโฟเควสท์
09:33 World Today: สรุปประเด็นน่าติดตามประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562   คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เปิดเผยรายงานการ…
09:32 ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวั…
09:32 (เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดภูมิภาค หลังเฟดส่งสัญญาณบ่งขี้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย   นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธร…
09:26 ราคาทองคำแท่งวันนี้บาทละ 21,900.00 บาท   ของสมาคมค้าทองคำ ซื้อ (บาท) ขาย (บาท) ทองคำแท่ง 21,800.00 21,900.00 ทองรูปพรรณ 21,405.92 22,400.00 …
09:25 ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 30.78/80 แนวโน้มแกว่งกรอบแคบ นลท.รอดูถ้อยแถลงประธานเฟดในการประชุม"แจ็กสัน โฮล"ศุกร์นี้   นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เป…

การขยายเวลาการรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 13:10:56 น.

การขยายเวลาการรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอขยายเวลาการรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
๑. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
๒. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๓. มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน และประสบการณ์การทำงานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๔. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของกลไกสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในระดับระหว่างประเทศ โดยสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ

๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลาย และกระบวนการทำงานของอาเซียน พร้อมทั้งสามารถทำงาน ร่วมกับบุคคลสัญชาติต่าง ๆ ได้

๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของภาครัฐและภาคประชาสังคม และสามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมได้
๗. มีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและความรับผิดชอบ
๘. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๙. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ และจัดส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองปิดผนึกทางไปรษณีย์ถึง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซองว่า (“สมัครผู้แทนไทยใน AICHR”) หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๒๖ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaiasean02@gmail.com โดยหากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือเอาวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง