เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ หารือกับหน่วยงานอิสราเอลเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองแรงงานไทย

ข่าวต่างประเทศ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 13:15 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้พบกับนายชโลโม มอร์-โยเซฟ อธิบดีสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล (PIBA) และผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอล ประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และ Center for International Migration and Integration (CIMI) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองแรงงานไทย โดยมี อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในภาคเกษตรภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอล (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) เมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นกลไกที่เป็นประโยชน์ โดยอธิบดี PIBA ยืนยันว่า ทางการอิสราเอลให้ความสำคัญกับการดูแลให้แรงานไทยได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ เงินเดือนขั้นต่ำ สวัสดิการสังคม และการคุ้มครองตามกฎหมายอิสราเอล นอกจากนี้ ยังมีบริการรับเรื่องร้องทุกของแรงงานไทยผ่านโทรศัพท์สายด่วน ตลอดจนการส่งทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานอิสราเอลและ PIBA ออกตรวจสภาพความเป็นอยู่และสถานที่ทำงานของแรงงานไทย รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้ความรู้เป็นภาษาไทยแก่คนงานอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้หยิบยกขึ้นหารือในการประชุมประจำปีระหว่างกันมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้สรุปการดำเนินการในส่วนของตน และการลงโทษผู้ที่กระทำผิดให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณอิสราเอลในการดูแลและให้โควต้าสำหรับแรงงานภาคเกษตรของไทยมากว่า ๒๐ ปี โดยฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่า อิสราเอลมีกฎหมายแรงงานและมาตรการบังคับใช้กฏหมายที่เข้มงวด และยินดีที่ได้รับการยืนยันโดยตรงจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของอิสราเอลอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการพบปะกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ