เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพ้นหน้าที่

ข่าวต่างประเทศ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:52 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายขคนาถ อธิการี (H.E. Mr. Khaga Nath Adhikari) เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชื่นชมบทบาทของเอกอัครราชทูตฯในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและเนปาล ตลอดระยะเวลาตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – เนปาล เมื่อ ๖๐ ปีก่อน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศบนรากฐานของความใกล้ชิดทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณฝ่ายไทยเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูเนปาลภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๘ ตลอดจนขอบคุณฝ่ายไทยสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ได้มอบให้เนปาลตลอดมา

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ