การหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยแผนปฏิบัติการการบูรณาการงานอาสาสมัครกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในเอเชียและแปซิฟิก

ข่าวต่างประเทศ Tuesday April 2, 2019 14:15 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ร่วมกับโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers Programme – UNV) ได้จัดการหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยแผนปฏิบัติการการบูรณาการงานอาสาสมัครกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในเอเชียและแปซิฟิก (Regional Consultation on the Plan of Action for Integrating Volunteerism into the Agenda 2030 in Asia Pacific) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หน่วยงานสหประชาชาติ รวมทั้งอาสาสมัครจากภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้กล่าวเปิดการหารือ โดยได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของอาสาสมัครในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากอาสาสมัครสามารถเข้าถึงชุมชนในระดับรากหญ้าและชุมชนห่างไกล ได้รับความไว้วางใจ สามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน และอาสาสมัครสามารถช่วยในแง่ของการเก็บข้อมูลได้ รวมทั้งงานอาสาสมัครในปัจจุบันควรมองให้กว้าง ไม่ใช่เฉพาะการสงเคราะห์หรือให้บริการทางสังคม แต่สามารถแบ่งปันความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อช่วยชุมชนหรือเป็นฐานในการกำหนดนโยบาย และควรส่งเสริมงานอาสาสมัครนอกจากในหมู่เยาวชนไปในหมู่ผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้ ทุกคนควรช่วยกันส่งเสริมให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ในการหารือครั้งนี้ มีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อรับฟังมุมมองจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งประสบการณ์จากตัวแทนอาสาสมัครในภูมิภาคเกี่ยวกับโอกาส ความท้าทาย และแนวโน้มของงานอาสาสมัครในอนาคต

อนึ่ง การหารือครั้งนี้จัดขึ้นก่อนการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ ๖ ตามอาณัติข้อมติสมัชชาสหประชาชาติเรื่อง “Volunteering for the 2030 Agenda for Sustainable Development” ซึ่งไทยได้ร่วมอุปถัมภ์ด้วยเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยผลลัพธ์จากการหารือครั้งนี้จะถูกนำเสนอในการประชุมระดับโลกเรื่อง “Reimagining Volunteerism for the 2030 Agenda” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ นครนิวยอร์ก

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ