เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ข่าวต่างประเทศ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 14:06 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพอใจกับความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกว่า ๑๒๐ ปี จนถึงในปัจจุบันที่ความร่วมมือได้ขยายตัวอย่างมีพลวัตและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระดับประชาชน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียยังได้เห็นพ้องที่จะร่วมมือกันผลักดันโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้เคยหารือกันไว้ให้เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ อาทิ การเร่งรัดการจัดประชุมคณะทำงานร่วมในสาขาต่าง ๆ การจัดงานสัมมนาทางธุรกิจ Thailand – Russia Business Forum ครั้งที่ ๒ การจัดงาน Forum on Digital Cooperation รวมถึงเร่งรัดการลงนามความตกลงต่าง ๆ ที่คั่งค้าง โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาที่รัสเซียมีความก้าวหน้าและมีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนที่เน้นการสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างภูมิภาค และประสงค์ที่จะร่วมมือกับรัสเซียในการผลักดันประเด็นภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ