ข่าวอินโฟเควสท์
23:55 ชาวคาตาลันเรือนหมื่นเดินประท้วงที่บาร์เซโลนา คัดค้านศาลสเปนสั่งจำคุกกลุ่มผู้นำ   สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ชาวคาตาลันหลายหมื่นคนได้เดินทางมา…
23:32 IMF มองเศรษฐกิจเอเชียน่าเป็นห่วง จากปัจจัยสงครามการค้า-เศรษฐกิจจีนชะลอตัว   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของเอเชียมีแนวโ…
23:01 ประธานเฟดดัลลัสเผยเฟดยังไม่เดินหน้าลดดอกเบี้ยเต็มตัว หวังประเมินผลกระทบวงกว้าง   นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส เปิด…
22:29 ประธาน ECB เตือนยูโรโซนเสี่ยงเกิดฟองสบู่ จับตาตลาดเงิน-อสังหาฯ   นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ออกมาเตือนว่า ตลาดเงินและอสังหา…
22:02 ที่ปรึกษาทำเนียบขาวแย้มสหรัฐ-จีนอาจปิดดีลเฟสแรกได้ในเวทีเอเปคพ.ย.นี้   นายปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษานโยบายการค้าประจำทำเนียบขาว เปิดเผยว่า นายโ…

การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่จังหวัดนครพนม

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 13:18:34 น.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ (บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม) อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
๑. กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน
๒. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)

๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๒.๒ ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง และระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา ให้ถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ
๒.๔ บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

(๑) กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

(๒) กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่า เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับแสดงบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

(๓) กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) มาแสดง

๒.๕ ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ฉบับจริง (หากมี)
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
๑. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง      ๑,๐๐๐ บาท
๒. ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)              ๔๐ บาท
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง
๑. แสดงเอกสาร
๒. กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์
๓. วัดส่วนสูง
๔. สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
๕. ชำระค่าธรรมเนียม
คำแนะนำ
๑. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ได้ที่ Call Center โทร ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒
๒. ผู้มีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือ ๖ เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

๓. ผู้รับบริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๕๑ หรือ ๓๒๔๕๒

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง