การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยในลิเบียจากเหตุการณ์การสู้รบ

ข่าวต่างประเทศ Tuesday May 7, 2019 13:21 —กระทรวงการต่างประเทศ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในกรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ประเทศลิเบีย ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมลิเบีย ได้ออกประกาศเรื่องรัฐบาลไทยจะร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ในการอพยพคนไทยออกจากกรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียงในโอกาสแรก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ประกาศแจ้งให้ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสามารถติดต่อและแสดงความจำนงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ และขอให้ติดต่อผู้ประสานงานของ IOM ในกรุงตริโปลี ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์และติดต่อกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในลิเบียอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ออกประกาศเรื่องสถานการณ์ในลิเบีย เพื่อให้คนไทยในลิเบียติดตามสถานการณ์การสู้รบในลิเบียและเมืองใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์ในกรุงตริโปลี และพบกับคนไทยในกรุงตริโปลีเพื่อเตรียมการอพยพด้วยแล้ว

จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย International Islamic Call College ในกรุงตริโปลี แสดงความประสงค์ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและ IOM ช่วยอพยพออกจากลิเบียจำนวน ๑๗ คน จากจำนวนนักศึกษาไทยทั้งหมด ๔๕ คน ซึ่งทางการไทยจะดำเนินการอพยพต่อไปในโอกาสแรก

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ