กระทรวงการต่างประเทศจะจัดงานเปิดตัวหนังสือ “Selamat Swasdee” และการเสวนา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - มาเลเซีย

ข่าวต่างประเทศ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:33 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออก จะจัดงานเปิดตัวหนังสือ “Selamat Swasdee” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - มาเลเซีย และการเสวนาในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย: มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการไทย สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

(๑) การเสวนากับผู้จัดทำหนังสือ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (บรรณาธิการบริหาร) นายพีรศักย จันทวรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (บรรณาธิการบริหาร) และนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๓๒ (บรรณาธิการ) โดยนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (บรรณาธิการ) จะเป็นผู้ดำเนินรายการ

(๒) การเสวนาในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย: มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และนายกฤต ไกรจิตติ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยนายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ