นายหลี่ ซี สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลกวางตุ้งเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ข่าวต่างประเทศ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:14 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายหลี่ ซี สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้งเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย - จีนและไทย - กวางตุ้ง โดยนายหลี่ ซีเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่คณะ และมีผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำของไทยและกวางตุ้งเข้าร่วมด้วย

ในการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือเชิงลึกระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรม โดยเห็นพ้องกันว่า ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-กวางตุ้ง จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย - จีน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงเชิงนโยบายและทางกายภาพระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay Area: GBA) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทย เพื่อเชื่อมต่อจีนกับกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation: ACMECS) และอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่าง GBA กับ EEC จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” และข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีน

นายหลี่ ซี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกล่าวเปิดงาน China (Guangdong) - Thailand Economic and Trade Cooperation Conference จัดโดยรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีภาคเอกชนกวางตุ้งกว่า ๒๐๐ รายและภาคเอกชนไทยกว่า ๔๐๐ รายเข้าร่วม โดยนายหลี่ ซีย้ำเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความร่วมมือไทย – กวางตุ้งและไทย - GBA โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีวิสาหกิจกวางตุ้งอีกกว่า ๘๐ รายที่เดินทางไปศึกษาศักยภาพของพื้นที่ EEC เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันต่อไป

อนึ่ง ไทยและมณฑลกวางตุ้งมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและยาวนาน มณฑลกวางตุ้งเป็นภูมิลำเนาของชาวจีนโพ้นทะเลส่วนใหญ่ในไทย และเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผักและผลไม้ของไทยที่สำคัญ ในปี ๒๕๖๑ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ ๙ ของมณฑลกวางตุ้ง การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า ๒๓,๙๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๙๖ และนักท่องเที่ยวกวางตุ้งเดินทางมาไทย จำนวน ๑.๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดที่มาไทย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ