โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ปี ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:34 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี ๒๕๖๒ (Shanghai International Filml Festival 2019) โดยนำนายยรรยง คุรุอังกูร (เสือ) ผู้กำกับภาพยนตร์ นางสาววริศรา ยู (จิงจิง) และ นางสาวพัศชนันท์ เจียจิรโชติ (อร) นักแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่อง “แอปชนแอป” (App War) พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท โมโนฟิล์ม จำกัด และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วมงานด้วย ดังนี้

๑. การเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Film Festival 2019) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่อง “แอปชนแอป” (App War) เข้าร่วมเดินพรมแดงในพิธีเปิดงานเทศกาลฯ

๒. การจัดบูธประเทศไทยในงานตลาดภาพยนตร์ (Film Market) ณ Shanghai Exhibition Center เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายวิทยา มะเสนาเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้กำกับ และนักแสดง ภาพยนตร์เรื่อง App War ร่วมพิธีเปิดบูธประเทศไทยในงาน Film Market โดยมีผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ของไทยเข้าร่วม จำนวน ๙ ราย ได้แก่ (๑) Kantana Post Production (Thailand) (๒) The Studio Park (Thailand) Company Limited (๓) The Monk Studios Co., Ltd. (๔) BENETONE FILMS CO., LTD (๕) Mono Film Company Limited (๖) Retina Film Production Co.,Ltd. (๗) RIGHT BEYOND CO., LTD. (๘) Studio Aromdi Co., Ltd. และ (๙) M Pictures Co., Ltd.

๓. งานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นระเมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อฉายภาพยนตร์ไทย จำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่ (๑) App War (แอปชนแอป) (๒) Bike man (ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก) (๓) London Sweeties (รักไม่เป็นภาษา) (๔) Krasue : Inhuman Kiss (แสงกระสือ) (๕) Nakorn – Sawan (นคร - สวรรค์) (๖) Manta Ray (กระเบนราหู) และ (๗) The Scar (แผลเก่า) (หมวดภาพยนตร์เก่า)

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด จากนั้นผู้กำกับและนักแสดง ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเริ่มฉายภาพยนตร์เรื่อง “แอปชนแอป” (App War) โดยในช่วงท้าย ผู้กำกับและนักแสดงได้เข้าร่วมกิจกรรมถาม-ตอบ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมชาวจีนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ปี ๒๕๖๒ นับเป็นปีที่ ๙ ที่กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมจัดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยในลักษณะกิจกรรมคู่ขนานกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ โดยกิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างความนิยมของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ชาวจีนและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยซึ่งมีอยู่มาก รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ ตลาดภาพยนตร์ของจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าภายในปี ๒๕๖๓ จีนจะเป็นตลาดบันเทิงที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนของภาครัฐ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ