ข่าวอินโฟเควสท์
10:26 ชิลีเผยสถานีรถไฟใต้ดิน 41 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจล   นายฮาบิแอร์ อิตูร์ริเอกา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมชิลี เปิดเผยว่า เหตุการณ์จลาจลครั้ง…
08:55 นายกฯ อังกฤษยื่นหนังสือขอเลื่อนเวลา Brexit ตามมติสภา พร้อมแนบจดหมายไม่เห็นด้วยไปยังสหภาพยุโรป   นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า …
08:10 รัฐสภาอังกฤษมีมติเลื่อนการตัดสินใจข้อตกลง Brexit   สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติสนับสนุนการแปรญัตติให้เลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลงการถอนตัวของอัง…
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…
20:55 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ง…

กิจกรรมเปิดตัวเครื่องบินลายตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ของไทย และ Sustainable ASEAN Tourism ของสายการบินแอร์เอเชีย

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 13:28:48 น.

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวเครื่องบิน Airbus รุ่น A320 ของสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งมีการวาดภาพตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ของไทย และลวดลายพร้อมข้อความ “Sustainable ASEAN Tourism” บนลำตัวภายนอกของเครื่องบิน ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานพาณิชย์ (Thai Aviation Industries : TAI) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีนาย Tony Fernandes ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียเป็นผู้กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของสายการบินแอร์เอเชียทั้งจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นางมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน และผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ นายธฤต จรุงวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ASEAN Task Force นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เข้าร่วมงานด้วย

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมสายการบินแอร์เอเชียที่ร่วมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในอาเซียน โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและสอดคล้องกับแนวคิดหลักภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น “ร่วมมือ ร่วมใจ” ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการช่วยสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นเส้นทางบินหลักของเครื่องบินลำดังกล่าว และประเด็น “ความยั่งยืน” ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายหลักของไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เกิดความยั่งยืน ในทุกมิติ นอกจากนี้ สายการบินแอร์เอเชียยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียนเพราะช่วยให้ประชาชนอาเซียนสามารถเดินทางไปมาหาสู่และท่องเที่ยวในอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

นาย Tony Fernandes ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์ของแอร์เอเชียที่นอกจากจะส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์คุณค่าและความงดงาม ทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่ และการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วย

เครื่องบินลำนี้จะคงลวดลายตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนของไทยและ “Sustainable ASEAN Tourism” เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่และส่งต่อแนวคิดหลักเกี่ยวกับ “ความยั่งยืน”ที่ไทยให้ความสำคัญ รวมทั้งสร้างความรับรู้และการจดจำประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ได้ในระยะยาว

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง