ข่าววิชาวัฒน์ อิศรภักดี ล่าสุด

ชาวบัวแก้วร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...

ต่างประเทศ 5 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ eMpowering Youths...

ต่างประเทศ 27 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการของโครงการ eMpowering... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมงานวันชาติฝรั่งเศส

ต่างประเทศ 18 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานวันชาติฝรั่งเศส... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการสัมมนานานาชาติ เรื่องการสาธารณสุขและการทูต ณ...

ต่างประเทศ ก.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ เรื่องการสาธารณสุขและการทูต... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน...

ต่างประเทศ ก.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางช่าย... อ่านต่อ

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๑๓

ต่างประเทศ ก.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและผู้ปกครองโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเ... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาเปิดการสัมมนาวิชาการ “BIMSTEC: The Way...

ต่างประเทศ มิ.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ "BIMSTEC: The Way... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...

ต่างประเทศ มิ.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนางแอนน์ มารี เทรเวเลียน (Anne... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุม BIMSTEC Business...

ต่างประเทศ มิ.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม... อ่านต่อ

การประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๒ ณ...

ต่างประเทศ มิ.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมการประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไ... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ...

ต่างประเทศ พ.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายคเณศ ประสาท ธกาล (H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย

ต่างประเทศ พ.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอังค์บายาร์ เนียมดอร์จ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี... อ่านต่อ

เลขาธิการ CICA พบหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ต่างประเทศ พ.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นาย Kairat Sarybay เลขาธิการการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาค... อ่านต่อ

บางจากฯ อินทนิล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมชูความสำเร็จ การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน (PPPP -...

เศรษฐกิจ พ.ค. 66 –ThaiPR.net บางจากฯ อินทนิล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมชูความสำเร็จ การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน (PPPP Public Private Partnership for People) นำ... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ...

ต่างประเทศ พ.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนางสาว Maria Tripodi... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการแผนโคลัมโบ

ต่างประเทศ เม.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นายเบนจามิน เรเยส (Benjamin P. Reyes) เลขาธิการแผนโคลัมโบเข้าเยี่ยมคารวะนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือกับอธิบดีด้านกิจการองค์การระหว่างประเทศ...

ต่างประเทศ เม.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนาง Michele J. Sison... อ่านต่อ

Night at the Museum กระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากรนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภั...

ต่างประเทศ มี.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

การประชุมหารือทวิภาคีไทย - นอร์เวย์ ครั้งที่ ๑๒

ต่างประเทศ มี.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือทวิภาคีไทย นอร์เวย์... อ่านต่อ

การประชุมหารือทางการเมืองไทย-จอร์เจีย ครั้งที่ ๒

ต่างประเทศ ก.พ. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือทางการเมืองไทย จอร์เจีย... อ่านต่อ

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านอินโด-แปซิฟิก)...

ต่างประเทศ ก.พ. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นาง Anne Marie Trevelyan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านอินโด แปซิฟิก) สหราชอาณาจักร... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรี COVID-19 Global...

ต่างประเทศ ก.พ. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี COVID 19 Global Action... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการ...

ต่างประเทศ ก.พ. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการ... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการก...

ต่างประเทศ ธ.ค. 65 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำเสนอความพร้อม...

ต่างประเทศ ธ.ค. 65 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอความพร้อม (Country... อ่านต่อ


ข่าววิชาวัฒน์ อิศรภักดี ก่อน 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 15:13 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ