ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำเสนอความพร้อม การสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ณ กรุงปารีส

ข่าวต่างประเทศ Tuesday December 6, 2022 15:13 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอความพร้อม (Country Presentation) การสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ? Phuket, Thailand ครั้งที่ ๒ ในที่ประชุมสมัชชาองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions หรือ BIE) ที่กรุงปารีส

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศย้ำเจตนารมณ์ที่ไทยต้องการให้งาน Phuket Expo 2028 เป็นเวทีที่นานาประเทศร่วมนำเสนอแนวทางและขยายความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาของโลก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข อาหารและพลังงาน และความเหลื่อมล้ำ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การจัดงาน Expo ของไทยจะ

ส่งเสริมการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเนื่องจากการจัดงานฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตด้วย

การนำเสนอความพร้อมประเทศไทยในครั้งนี้ มุ่งแสดงวิสัยทัศน์การเป็นเจ้าภาพ Phuket Expo 2028 ใน ๕ ประเด็นหลัก (๑) ความตั้งใจของรัฐบาลในการจัดงาน ผ่านวิดีทัศน์คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี (๒) เสียงสะท้อนของเยาวชนต่ออนาคตของโลกที่ต้องการเห็น โดยเด็กหญิงอัญช์ณฎา ลักขณา ตัวแทนเยาวชนจังหวัดภูเก็ต (๓) แนวคิดหลักการจัดงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (๔) แนวคิดการออกแบบพื้นที่งาน โดยคุณยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม (๕) คุณูปการจากงาน Phuket Expo โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยเสนอจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ? Phuket, Thailand ระหว่าง ๒๑ มีนาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๗๑ ภายใต้แนวคิด ?Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity? โดยในวาระการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ครั้งนี้ มี ๕ ประเทศสมัครเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วยไทย สหรัฐฯ เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนตินา และจะมีการเลือกประเทศเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ