ไทยผลักดันความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรปให้เป็นรูปธรรม ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๔ ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ข่าวต่างประเทศ Friday October 18, 2019 13:53 —กระทรวงการต่างประเทศ

ไทยผลักดันความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรปให้เป็นรูปธรรม ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๔ ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย–สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๔ ร่วมกับนาง Paola Pampaloni รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (European External Action Service – EEAS) ณ กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นาย Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและสหภาพยุโรป เข้าร่วมด้วย

การประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหภาพยุโรป ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและการลงนามร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) ภายหลังจากที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับไทยในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ไทยและสหภาพยุโรปยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือผ่านกรอบการหารือไทย-สหภาพยุโรป ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย แรงงาน การบินพลเรือน และ การเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า โดยฝ่ายสหภาพยุโรปได้แสดงความชื่นชมต่อความก้าวหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตลอดจนการป้องกันการค้ามนุษย์

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบภูมิภาค โดยสหภาพยุโรปแสดงความชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหภาพยุโรปแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดตั้ง ASEAN IUU Network ขณะที่ฝ่ายไทยเน้นการส่งเสริมให้สหภาพยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogues)

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นระหว่างประเทศ อาทิ การยึดมั่นต่อระบบพหุภาคี การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรป ความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบอย่างยั่งยืน

ในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้ย้ำเจตนารมณ์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามกฎกติกาสากลระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านการค้าการลงทุน ครั้งที่ ๑๔ ที่จัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้วย

สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย–สหภาพยุโรปครั้งต่อไป กระทรวงการต่างประเทศของไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพฯ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ