พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)

ข่าวต่างประเทศ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 14:44 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ราชอาณาจักรบาห์เรนและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ลงนามเป็น อัครภาคี (High Contracting Party) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) อย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพฯ เชค คาหลิด บิน อาเหม็ด บิน โมฮัมเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน และ ดร. เปเตอร์ โชฟ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำอาเซียน ในฐานะผู้แทนส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้ลงนามในภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญา ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

สนธิสัญญาดังกล่าวมีหลักการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยเน้นการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ แรกเริ่มลงนามโดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน 5 ประเทศ เมื่อปี 2519 ต่อมา อาเซียนได้เปิดให้ประเทศนอกอาเซียนที่ประสงค์จะขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนสามารถเข้าเป็นอัครภาคีของสนธิสัญญา TAC ได้ ทั้งนี้ เมื่อบาห์เรนและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ลงนามภาคยานุวัติสารในครั้งนี้แล้ว สนธิสัญญา TAC จะมีอัครภาคีรวมทั้งสิ้น 40 ประเทศ ซึ่งรวมถึง สมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ทั้ง 5 ประเทศด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ