ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ Monday December 2, 2019 14:57 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่

     ๑. นางสาวกัลยกร ริ้วรุจา        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ๒. นายทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ๓. นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     ๔. นางสาวพรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     ๕. นางสาวศศิธร เย็นยุวดี        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ข้างต้นจะเดินทางไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดการบรรยายสรุปและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวของผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ระหว่างการพำนักอยู่ในต่างประเทศต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ