รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน และเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส

ข่าวต่างประเทศ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 13:56 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๔ (ASEM FMM14) ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยจะร่วมการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบพหุภาคีนิยมระหว่างเอเชียกับยุโรป ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรปในปีนี้

ในการเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรปหลายประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกำหนดพบกับเยาวชนไทยจำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายกฤษฏ์วรรธน์ ฟักสวัสดิ์ และนางสาวพิรญาน์ พงษ์พานิช ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Model ASEM ครั้งที่ ๙ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป จัดโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation) เป็นประจำทุกปี

ภายหลังการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมปาฐกถา ASEAN Talk ในหัวข้อ "ASEAN-EU Partnership: Promoting Connectivity for Sustainability" ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริดร่วมกับ Elcano Royal Institute ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปน รวมถึงเผยแพร่ผลสำเร็จของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ด้วย

ภายหลังการเข้าร่วมการประชุม ASEM FMM 14 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะเข้าพบหารือกับนายออกุชตู ซานตูช ซิลวา (Augusto Santos Silva) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐโปรตุเกส และพบปะชุมชนไทยโปรตุเกส รวมทั้งศึกษาดูงานที่สถาบัน Champalimoud Foundation ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Technical Institute, University of Lisbon ซึ่งมีผลงานวิจัยชั้นนำเรื่องปัญญาประดิษฐ์ และ oceans robotics ด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ