รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

ข่าวต่างประเทศ Thursday November 26, 2020 14:22 —กระทรวงการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและกฎระเบียบต่างๆ การบริหารทรัพยากรน้ำ รวมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผ่านระบบทางไกลกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของทั้งสองประเทศสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Build Back Better Together)

ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่าง ๆ อาทิ (๑) ยกระดับระบบสาธารณสุขตามแนวชายแดน (๒) ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้การค้าและขนส่งสินค้าข้ามแดนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของโควิด-๑๙ การกลับมาเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าตามจังหวัดชายแดนอีกครั้ง การส่งเสริมธุรกิจ E-commerce ใน สปป.ลาว (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อของโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองประเทศทั้งทางถนน ทางราง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ และกฎระเบียบต่าง ๆ (software) เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องร่วมกันบริหารจัดการ อาทิ ปัญหาการดูดทรายในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงาน และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ