นายกรัฐมนตรีแบ่งปันประสบการณ์ไทยรับมือกับโควิด-๑๙ และประกาศบริจาคเงินสนับสนุนข้อริเริ่มของ WHO ในการพัฒนาและจัดสรรยาและวัคซีนอย่างเท่าเทียม

ข่าวต่างประเทศ Friday December 4, 2020 13:46 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในการรับมือกับโควิด-๑๙ และประกาศบริจาคเงินสนับสนุนข้อริเริ่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการพัฒนาและจัดสรรยาและวัคซีนอย่างเท่าเทียม ระหว่างกล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓๑ ว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ (ตามเวลาในประเทศไทย) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓๑ ว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

นายกรัฐมนตรีได้แบ่งปันแนวทางของไทยในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ ได้แก่ ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด การสนับสนุนการพัฒนาและจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ และประกาศว่า ไทยจะมอบเงินให้แก่องค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อสนับสนุนข้อริเริ่มในการพัฒนาและจัดสรรยาและวัคซีนโควิด-๑๙ ซึ่งต้องเป็นสินค้าสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการข้อมูลในพื้นที่รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกประเทศร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจัดการกับวิฤตการณ์ครั้งนี้ ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีมาตรการรับมือกับโควิด-๑๙ ผ่านข้อริเริ่มต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ การรับรองแผนการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน และการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจประเทศที่ยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาด และไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อผ่านพ้นวิกฤติคร้งนี้ไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ