ไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ข่าวต่างประเทศ Tuesday December 8, 2020 13:25 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ในการกล่าวเปิดกิจกรรม ?The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Training for Regional Institutions in Asia? เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok

ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งให้ความสำคัญกับ ๓ หลักการสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของ AICHR ในการส่งเสริมประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติฯ ผ่านการฝึกอบรมและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอาเซียน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) โดยร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานแรงงานและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ