กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมกับสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ระดมสมองวางแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ และบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติเชิงรุก

ข่าวต่างประเทศ Tuesday December 15, 2020 14:03 —กระทรวงการต่างประเทศ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ หารือการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย ในปี ๒๕๖๔ และโครงการสมาคมสหประชาชาติสัญจร เพื่อให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับสหประชาชาติและการทูตพหุภาคี ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติในปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเพื่อเน้นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสหประชาชาติและการทูตพหุภาคีให้กับสาธารณชนไทย โดยเฉพาะเยาวชน กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมกับสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยระดมสมองวางแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติเชิงรุก ช่วงปี ๒๕๖๔? ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการผ่านสถาบันการศึกษา โครงการสมาคมสหประชาชาติสัญจร เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสถานีวิทยุสราญรมย์ ภายใต้โครงการ ?เข้าใจยูเอ็น? ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ของสมาคมสหประชาชาติ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่ประชุมฯ เห็นพ้องให้เน้นการนำเสนอบทบาทที่ ?เข้มแข็ง สร้างสรรค์ และมีความต่อเนื่อง? ของประเทศไทยในสามเสาหลักของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ผ่านการเสวนาทางวิชาการและโครงการสัญจร โดยเน้นว่า ประเทศไทยและประชาชนไทยได้อะไรจากสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรู้สึกว่าสหประชาชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน ทั้งนี้ สมาคมสหประชาชาติจะร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดการเสวนาเกี่ยวกับสหประชาชาติและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สมาคมสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหประชาชาติในหมู่ประชาชนไทยทั่วไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ