เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสรับตำแหน่ง และหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเนปาลและความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC

ข่าวต่างประเทศ Monday January 18, 2021 13:25 —กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายคเณศ ประสาท ธกาล (H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดซึ่งมีรากฐานหยั่งลึกจากพุทธศาสนา โดยความร่วมมือทวิภาคีมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๐๒ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงการผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกัน นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency ? TICA) ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะร่วมกันผลักดันการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission ? JC) ไทย ? เนปาล ครั้งที่ ๕ ต่อไป

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณรัฐบาลเนปาลที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำชาวไทยที่ตกค้างอยู่ในเนปาลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กลับไทย ขณะที่เอกอัครราชทูตเนปาลชื่นชมมาตรการของรัฐบาลไทยในการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งสองฝ่ายแสดง ความพร้อมที่จะร่วมมือระหว่างกันเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความพร้อมจะเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) โดยเนปาลแสดงความยินดีที่ไทยจะรับหน้าที่ประธาน BIMSTEC ในปี ๒๕๖๔

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ