ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

ข่าวต่างประเทศ Wednesday January 20, 2021 13:43 —กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวสารนิเทศ: ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค

ตามที่ประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาว มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค และนายสะเหลิมไซ กมมะสิด ดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อความสารแสดงความยินดี ถึงนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ดังนี้

๑. ข้อความจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว

?เรียน ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด

ผมขอแสดงความยินดีที่การประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสำเร็จลุล่วงด้วยดีและขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ท่านได้รับจากสมาชิกพรรคฯ อันเกิดจากความสำเร็จในการบริหารประเทศของท่านตลอดระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของท่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนชาวลาวจะมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับท่านอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ผมขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สปป. ลาว เพื่อให้ทั้งสองประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมและครอบครัวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโปรดอำนวยพรให้ท่าน ท่านนางนาลีฯ และครอบครัว ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพที่แข็งแรงและความวัฒนาถาวรสืบไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย?

๒. ข้อความจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

?เรียน ฯพณฯ สะเหลิมไซ กมมะสิด

ในฐานะเพื่อนที่ได้ทำงานร่วมกันมา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศ สปป. ลาว ในฐานะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ท่านได้รับจากสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันเกิดจากความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศของท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผมขอยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สปป. ลาว

ผมขอถือโอกาสนี้ อวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความผาสุก และมีพลานามัยที่แข็งแรงสืบไป

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย?

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ