กรมการกงสุลให้บริการจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตและทางโทรศัพท์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน ศกนี้เป็นต้นไป)

ข่าวราชการ กระทรวงการต่างประเทศ -- ศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551 08:43:00 น.
กรุงเทพ--21 มี.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ

สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอม มีประชาชนมาขอทำหนังสือเดินทางเป็นจำนวนมาก อันอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วเท่าที่ควรเนื่องจากต้องรอคิวนาน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จะเปิดให้บริการจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตและทางโทรศัพท์ เพื่อบรรเทาปัญหาการรอคิว

การจองคิวสามารถทำได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.consular.go.th (ตลอดเวลา) และทางโทรศัพท์หมายเลข 02 982 8786 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเริ่มทำการจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ศกนี้สำหรับการไปทำหนังสือเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะเป็นการให้บริการเฉพาะการทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น

การจองคิวจะต้องใช้ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ยังมีอายุใช้งาน โดยจะต้องจองคิวล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันที่ประสงค์จะไปทำหนังสือเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 981 7257 และ 02 981 7259 และที่ www.consular.go.th /บริการออนไลน์ / สำรองคิวทำหนังสือเดินทาง

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง