การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๗

ข่าวต่างประเทศ Wednesday June 29, 2022 14:08 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองพุกาม เมียนมา ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๗ (Mekong - Lancang Cooperation: MLC)

ที่ประชุมมีวาระที่จะหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC เพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกันในปัจจุบัน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-๑๙ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศประเทศสมาชิก MLC จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ MLC ฉบับใหม่ (ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๗) ที่วางแนวทางความร่วมมือในประเด็นการพัฒนาที่สำคัญและตอบโจทย์ความท้าทายของอนุภูมิภาคฯ โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้นำ MLC ครั้งที่ ๔ พิจารณาให้การรับรอง

อนึ่ง กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๙ (การประชุมผู้นำฯ ครั้งแรก) โดยไทยเป็นผู้ริเริ่มมีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทั้งนี้ ไทยมีกำหนดที่จะรับตำแหน่งประธานร่วม MLC ร่วมกับจีนต่อจากเมียนมา หลังจากการประชุมผู้นำ MLC ครั้งที่ ๔ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ ที่เมียนมา

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ