การหารือทวิภาคีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา วันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข่าวต่างประเทศ Monday July 11, 2022 13:46 —กระทรวงการต่างประเทศ

การหารือทวิภาคีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา วันที่ ๓ ? ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๓ ? ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศเวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เพื่อผลักดันความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ กระชับความเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนร่วมกัน

ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับนาย บุ่ย แทงห์ เซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนางหวอ ถิ แองห์ ซวน รองประธานาธิบดีเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๑ ? ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ประจำปี ๒๕๖๕ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน และด้านแรงงานมากยิ่งขึ้น

ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ สปป. ลาว ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว เมื่อวันที่ ๑ ? ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้เปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ด้วยการยกระดับขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันความตกลงต่าง ๆ ในระดับผู้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งทั้งไทยและ สปป. ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีผลประโยชน์ร่วมกันที่ต้องการเห็นความสงบสุขในเมียนมา

ในการหารือทวิภาคีกับนาย ปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน

การเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ และได้หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียน เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเมียนมาเป็นครั้งที่ ๒ โดยฝ่ายไทยได้ย้ำการสนับสนุนความพยายามของกัมพูชาอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะร่วมมือกับกัมพูชาในการผลักดันให้กระบวนการของอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมามีความคืบหน้า รวมทั้งจะร่วมมือกันส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนด้วย

ในการหารือกับนาย วันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมา ฝ่ายไทยได้ย้ำความสำคัญอย่างยิ่งของการร่วมมือกันเพื่อนำความสงบและเป็นปกติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนไทย ? เมียนมาโดยเร็ว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการผลักดันกระบวนการของอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แนวทางการจัดส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความร่วมมือในด้านสาธารณสุขที่ฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนเมียนมาเพิ่มเติม

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ