ไทยยึดถือประเด็นสตรีและสันติภาพเป็นวาระสำคัญ

ข่าวต่างประเทศ Thursday October 6, 2022 14:11 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้แทนไทยใน ASEAN Women for Peace Registry (AWPR) เข้าร่วมการประชุม AWPR Strategic Planning Workshop ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกำหนดแผนงานในอนาคตของ AWPR และผลักดันวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

นางนงนุช เพชรรัตน์ อดีตเอกอัครราชทูตและผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผศ. ดร. อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนไทยใน AWPR ได้ผลักดันการแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อการสร้างสันติภาพ ขณะเดียวกันได้พยายามส่งเสริมให้สตรีเป็นหนึ่งในตัวหลักสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเพื่อการสร้างสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

AWPR ก่อตั้งขึ้นภายใต้สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation: ASEAN-IPR) เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสตรีที่มีภารกิจส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน ASEAN-IPR กับรัฐบาลแคนาดา รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี และ UN Women

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ