สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “Weaving the Way: A Journey of Thai Silk” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวต่างประเทศ Monday October 10, 2022 15:22 —กระทรวงการต่างประเทศ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ?Weaving the Way: A Journey of Thai Silk? เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จเปิดนิทรรศการ ?Weaving the Way: A Journey of Thai Silk? เปิดตำนานเส้นทางงานอนุรักษ์ผ้าไทย ร่วมสืบสานสุดยอดมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตต่างประเทศ และคู่สมรส รวมทั้งสื่อมวลชน เฝ้ารับเสด็จ

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศกว่า ๗ ทศวรรษ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานดังกล่าว โดยนิทรรศการแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ ถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประทับพระราชหฤทัยในความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ ตั้งแต่ครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เมื่อปี ๒๕๑๓ จึงทรงพระราชดำริให้ส่งเสริมและสนับสนุนการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ทำให้งานศิลปหัตถกรรมของไทยหลากหลายชนิดยังคงอยู่สืบมา

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงภาพพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างประเทศนำผ้าไทย ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้ายก และผ้าชาวไทยภูเขา เป็นต้น ไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ เพื่อทรงในการเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศ และเสด็จออกทรงรับพระราชอาคันตุกะในประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโอกาสต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ

ส่วนที่ ๒ รวบรวมเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่สมบัติทางวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมงานทอผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อยกระดับให้มีความร่วมสมัย เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับสากล

ส่วนที่ ๓ ได้รวบรวมผลงานชิ้นพิเศษที่รังสรรค์ออกแบบโดยใช้ผ้าไทยโดยนักออกแบบชั้นนำระดับโลก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ มาร่วมจัดแสดง เป็นตัวอย่างการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสะท้อนให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่มีความทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของนักออกแบบชั้นนำ

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ