การนำข้าราชการนักการทูตและนักวิเทศสหการแรกเข้าเดินทางเยือนสิงคโปร์ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP)

ข่าวต่างประเทศ Friday March 24, 2023 15:01 —กระทรวงการต่างประเทศ

การนำข้าราชการนักการทูตและนักวิเทศสหการแรกเข้าเดินทางเยือนสิงคโปร์ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP)

นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำข้าราชการแรกเข้าจำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วยนักการทูตปฏิบัติการ ๑๗ คน และนักวิเทศสหการปฏิบัติการ ๓ คน เดินทางเยือนสิงคโปร์ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ระหว่างการเยือน คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายและสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการทูตสิงคโปร์ ทำกิจกรรมนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของไทย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับนักการทูตสิงคโปร์ ณ สถาบันการทูต กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ โดยข้าราชการแรกเข้าของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการต่างประเทศและสถานการณ์โลก ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในสายการทูต-การต่างประเทศระหว่างกัน

ในโอกาสดังกล่าว คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานทีมประเทศไทย และบริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยที่สำคัญในสิงคโปร์ เกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้จาก Sustainable Singapore Gallery และสำนักงานการพัฒนาเขตเมืองสิงคโปร์ (Urban Redevelopment Authority: URA) รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการจัดทำ Digital Economy Agreement จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ และเกี่ยวกับ Digital Diplomacy จากวิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู (Lee Kuan Yew School of Public Policy)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่ไทยและสิงคโปร์ได้จัดตั้งโครงการ CSEP เมื่อปี ๒๕๔๐ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและสถาบันการทูตสิงคโปร์ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายแล้ว ๑๔ ครั้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี แลกเปลี่ยนทัศนะของนักการทูตทั้งสองฝ่าย และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ